Каталог

Диагностично консултативен център I- Хасково ЕООД
адрес: /в сградата на бивша Първа поликлиника/ - пл. "Градска болница" № 1, Хасково
телефон: т./факс: 038/622 103 - управител


Допълнителна информация:

гл. мед. сестра и домакин: 038/664 320

счетоводство и личен състав и каса: 038/665 289

регистратура: 038/661 233ДКЦ I е с дългогодишни традиции в медицинското обслужване на населението от Хасковска област. Работи по договор с НЗОК, обслужва и клиенти на "ЗОАД ДЗИ" - АД, на ЗАД "Виктория", ДОМ "Здраве" АД, ЗОК "Св. Николай Чудотворец", БЗОК "Закрила" АД и  други доброволни здравноосигурителни фондове В центъра се извършват прегледи, консултации, оперативно лечение, домашни посещения, женска и детска консултация, , рентгенологични изследвания на всички органи и системи, аудиометрия, електроенцефалография, електрокардиография, ехография и кожно-алергични проби /включително и за предоперативна подготовка/, прекъсване на бременност по желание. Издават се всички видове медицински документи-болнични листове, медицински протоколи и свидетелства, рецепти. Работи от 7,30 - 19,30 през всички делнични дни. Предлагаме Ви качествено и своевременно обслужване по следните специалности: вътрешни болести, ендокринология, нефрология, кожни и венерически заболявания, пулмология, алергология: 038/664 250 кардиология: 038/664 266; детски болести : 038/624 993; неврология, УНГ, очни болести: 038/664 252 хирургия, урология, ортопедия и травматология: 038/624 721; акушерство и гинекология: 038/665 238 Основна задача на центъра ни е да помогне за недопускане развитието на различни заболявания чрез провеждане на профилактични прегледи, чрез консултации и лечение да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания. 

Рентгенова лаборатория - 0879 545465

Пулмологичен и кожен кабинет - 0879 545467

Урологичен кабинет - 0879 545468

Алергология, ендокринология, нефрология, кожно-венерически болести и Пулмология: 0879545467

Кардиология - 038/664266

рентгенова лаборатория: 0879545465

детски болести  - 038/624993

Неврология, УНГ, Очни болести - 038/664252

Хирургия, ортопедия - 038/624721

АГО - 038/665238


Допълнителни дейности:
лекари, центрове, МЕДИЦИНА, Каталог