Каталог

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ШАНС - Димитровград
адрес: ул. "Хр. Ботев" 29 (вляво от входа на Бърза помощ) , Димитровград
телефон: 0391/ 6 40 39; 0391/ 289 215
е-поща: mc_shans@abv.bg;


Допълнителна информация:
Кардиология: д-р Тодорова; д-р Колев
Неврология: д-р Георгиев; д-р Тончев
Очен: д-р Йорданова; д-р Янчева
Ортопедия и Tравматология д-р Искрев
Хирургия: д-р Зетов
АГ: д-рКоларова; д-р Димитрова; д-р Георгиева
Пулмология: д-р Иванова
Педиатрия: д-р Желев
УНГ: д-р Димитров


Специализирана извънболнична помощ

Допълнителни дейности:
лекари, центрове, МЕДИЦИНА, Каталог