Каталог » ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

МЕСОКОМБИНАТ КИКИ
адрес: Индустриална зона, Харманли
телефон: tel.:+359 373 83417; +359 887 332884
е-поща: mesokombinat_kiki@abv.bg;
Допълнителна информация:
СОБСТВЕНА КЛАНИЦА – лицензирана съгласно евростандартите

Производство на месо и месни продукти

Малотрайни, суровосушени и варенопушени колбаси.


Допълнителни дейности:
ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ