Каталог

АМИГО 2007 ЕООД
адрес: , Димитровград
телефон: тел.: 0391 64908; 0888 451526
факс: факс: 0391/ 64968
е-поща: jelev_g_amigo@abv.bg;
Допълнителна информация:

търговия, строителство, проектиране, транспортни услуги и ремонтно-монтажна дейност в промишлеността."АМИГО 2007" има издаден лиценз  за извършване на следните видове дейности:

- Монтаж, ремонт и преустройство на котли с високо налягане и съдове,

работещи под налягане - III и IV   категория

- Монтаж, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения с товароподемност до 100 тона

- Монтаж, ремонт и преустройство на тръбопроводи за пара и гореща вода - III и IV категория

- Монтаж, ремонт и преустройство на газови съоръжения и инсталации

(без магистрални газопроводи и съоръжения към тях)

"Амиго" изпълнява следните видове дейности:

- административно, жилищно, промишлено и селскостопанско строителство

- монтажни работи в промишлеността

- ВиК - водоснабдяване, помпени и хлораторни станции, пречиствателни станции

- ОВ - котелни, отоплителни и вентилационни инсталации

- Ел. КИП, и А на сгради и съоръжения

- ремонтни и довършителни работи

- автотранспорт и строителна механизация

- топло и хидроизолации

- строителство на газстанции и бензиностанции

- проектиране - Auto Cad

- машинно-конструктивни разработки: машини и апарати за химическа и хранително-вкусова промишленост, паспорти на съдове,

работещи под налягане; подемно-транспортни съоръжения; скоростни предавки - дешифровка на зъбни колела, металоконструкции

Строителство на промишлени и граждански обекти

Ремонтно-монтажна дейност в промишлеността

Монтаж на отоплително и ел. инсталации

Топло и хидро изолации.