Каталог

ИКОМ ИНТЕЛЕКТ Професионален колеж
адрес: бул. Съединение 18, Хасково
телефон: 038/ 66 48 33; 0879 83 69 25
е-поща: ecom_hs@aidabg.net;
уеб адрес: http://www.ecomintellect.com
Допълнителна информация:

Предимства на колежа:

- Учите там, където живеете и работите

- Без приемен изпит

- Безплатни учебни помагала, с възможност на on-line обучение

- Държавен документ с Европейска вакидност - IV кв. степен

- Актуални за съвремието ни професии

- Достъпни учебни такси на разсрочен планИКОМ ИНТЕЛЕКТ обявявя прием по документи /диплома за средно образование, медицинско свидетелство и 4 бр. снимки/ за следните специалности:

- Предприемачество и мениджмънт

- Дизайн - графичен и интериорен

- Компютърни мрежи

- Обществена сигурност и безопасност

- Аудио-визуални техники - репортер и водещ на Радио и ТВ-предавания.

-CISCO - академия

Продължаващо обучение (2 години) за степен "Бакалавър" по договори на колежа с ВУЗ: НБУ, ВСУ "Черноризец Храбър", Висше училище по търговия и маркетинг, Европейски колеж по икономика и маркетинг


Допълнителни дейности:
ОБРАЗОВАНИЕ, Каталог