Каталог

МЦ ХАСКОВО
адрес: бул. "Съединение" 49 - в района на МБАЛ Хасково, до детско отделение, Хасково
телефон: РЕГИСТРАТУРА:038 606762, 070011512


Допълнителна информация:

asРЕГИСТРАТУРА:038 606762, 070011512, м.с. Таня Янкова

ЛКК – тел.: 038 606756, м.с. Фикрие Шабан

 Тел.: 038 606762, м.с. Марина Узунова

Системен администратор – тел.: 038 606762, м.с. Красимира Паскалева

Старша мед. Сестра – тел.: 038 606762, Хрисана Ставрева

Управител: д-р Иван Иванов – тел./факс: 038 606876Ендокринология – к-т 6, тел.: 038 606711, д-р Светослав Г. ХРУСАНОВ

Вътрешни болести – к 19, тел.: 038 606708, д-р Ганчо Г. ДИЦОВ

Неврология – к 5; тел.: 038 606713, д-р Ангелина Д. КОСТОВА

Инфекциозни болести - тел.: 038 606785, д-р Красимира Ив. КИНОВА

Хирургия – к2, тел.: 038 606731; 038 606823, д-р Димитър Т. КЮЧУКОВ

Хирургия - к-т 3, тел.: 038 606705, д-р Йордан Ал. Попов

Хирургия – к7, тел.: 038 606714, д-р Иван М. ИВАНОВ

Физикална медицина и рехабилитация - тел.: 038 606871, д-р Лиляна Хр.  КОНДАКЧИЕВА

Образна диагностика - тел.: 038 606727; 038 606852, д-р Дора Д. ГЕОРГИЕВА

д-р Деян Л. СТОЯНОВ, д-р Нешо Р. ГРОЗЕВ, д-р Милена Панайотова БАКАЛОВА

Съдебна медицина - тел.: 038 606863, д-р Христо Д. ЕЛЕНСКИ

Инфекциозни болести - тел.: 038 606785, д-р Димка Г. ЗАПРЯНОВА

Дерматовенерология к2, тел.: 038 606823, д-р Живко П. ФИЛЕВ

Неврология – к29, тел.: 038 606858, д-р Юлия П. ВАСИЛЕВА

Ортопедия и травматология – к9, тел.: 038 606704, д-р Георги Ат. ФОТЕВ

Офталмология – к18, тел.: 038 606842, д-р Теню М. ТЯНКОВ, д-р Тошко Г. ДЕЛЧЕВ 

Кардиология – к. 1 и 33, тел.: 038 606799; 038 606873, д-р Маруся Ат. ЗАПРЯНОВА 

Ото-рино-ларингология – к34, тел.: 038 606810; 038 606867, д-р Ангел Хр. НЕДЕВ, д-р Георги Д. ХРИСТОВ  

Акушерство и гинекология – к28, 038 606857, д-р Виолета Ал. ПЕТЛЕШКОВА, д-р Ергюн Р. КЕХАЙОВ

Нефрология – к3, 038 606705, д-р Светлана В. БРАЯНОВА 

Педиатрия – тел.: 038 606761, д-р Антоанета Г. Камберова

Клинична патология – тел.: 038 606813, д-р Димитър Хр. Макаков

Вътрешни болести и Ревмокардиология – тел.: 038 606820, д-р Тодор Д. Пандов

Урология - к-т 33, тел.: 038 606873, д-р Владимир А.Владимиров

Инфекциозни болести тел.: 038 606785, д-р Петър Я. Хубенов

Гастроентерология - к-т 31 и 32, тел.: 038 606758, д-р Спас Ст. Црънчев

Ортопедия и травматология - к-т 14, тел.: 038 606756, д-р Димитър П. Павлов

Ортопедия и травматология - к-т 12, тел.: 038 606781, дЖивко Г. Атанасов

Анестезиология и реанимация - к-т 3, тел.: 038 606758, д-р Владимир Т. Стамболов 

Акушерство и Гинекология, тел: 038 606791, д-р Антоанета Ив. Честименова, д-р Стефка Сл. Андреева, д-р Людмил П. Литов, д-р Лилия Мар. Краликова, д-р Стефка Хр. Христова, д-р Анна Б. Велчева, д-р Дора А. Донева-Иванова

Ендокринология – к-т 6, тел.: 038 606711, д-р Мери Х. Евлиян

Дерматовенерология – к-т 20, тел.: 038 606881, д-р Петя М. Какачева

Неврохирургия – к-т 30, тел.: 038 606762, Веселин К. Попов


Допълнителни дейности:
лекари, центрове, МЕДИЦИНА, Каталог