Каталог

ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД
адрес: ул. Стефан Стамболов № 2 - до автогара – Хасково, бивша Военна болница, Хасково
телефон: управител – 038/606220; гл. мед. сестра – 038/606212
е-поща: dkcsvetigeorgi@mail.bg;


Допълнителна информация:

Регистратура: 038/606229 Извършват се прегледи, рентгенови, лабораторни и микробиологични изследвания. Физиотерапия и ЛФК. Договор с НЗОК и добровилни здравноосигурителни фондове.

Специализирани кабинети по:

Кардиология - тел.: 038/ 606223; 606232

Ортопедия и травматология - тел.: 038/606224

Хирургия и съдова хирургия - тел.: 038/606247

Вътрешни болести - тел.: 038/606225

Ревматология - тел.: 038/606225

Урология - тел.: 038/606229

Уши, нос и гърло - тел.: 038/606226

Детски болести - тел.: 038/606226

Кожни и венерически болести - тел.: 038/ 606212

ЛАБОРАТОРИИ:

клинична - тел: 038/606233

микробиологична - тел.: 038/606213

рентген - тел.: 606254