Каталог

МЕРИДИАН ООД
адрес: Околовръсно шосе - срещу ДАЙ, Хасково
телефон: 038/665288; 0886 500 777; 0896 785 071; 0879 545 500
факс: 038/665288
е-поща: meridian_ood@abv.bg;
уеб адрес: http://meridianood.com
Допълнителна информация:
  

Търговия с канцеларски материали и детски играчки