Каталог

МБАЛ ХИГИЯ ООД
адрес: ул. Стефан Стамболов 2 /бивша Военна болница/, Хасково
телефон: централа: 038/606231; регистратура: 606246
е-поща: mbal_higia@mail.bg;


Допълнителна информация:
Многопрофилна болница за активно лечение в Хасково разполага със следните функциониращи отделения за клинично лечение:

* Хирургично - тел.: 038/606247 
* Вътрешно - тел.: 038/606235 
* Гастроентерология, 
* АГ отделение - тел.: 038/606249 
* УНГ - тел.: 038/606235 
* Очно отделение - тел.: 038/606235 

* ОАРИЛ 

Многопрофилна болница за активно лечение Хигия е функциониращо медицинско заведение на територията на град Хасково.

Болницата предлага на своите пациенти широк спектър от медицински услуги. 

В лечебното заведение практикуват лекари-специалисти с богат опит в сферата на медицината.Допълнителни дейности:
лекари, болници, МЕДИЦИНА, Каталог