Каталог

УНСС гр. Хасково
адрес: бул.”България” 168, Хасково
телефон: 038/62-33-54 и 038/66-45-57
уеб адрес: htpp://www.unwe.acad.bg
Допълнителна информация:
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ гр.ХАСКОВОС Решение на Академичен съвет на УНСС от 08.04.2009г. се разкрива Регионален център за
дистанционно обучение гр.Хасково за обучение на студенти в образователно
квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” дистанционна форма.

Съвременната дистанционна форма на обучение:
*Пести време и средства
*Не се откъсвате от работата си
*Сами планирате подготовката си
*Обучавате се по специално разработени учебници
*Използвате базирана в интернет система за обучение
Обучение в бакалавърска степен:
1. Професионално направление "Икономика" – специалност “Икономика”
2. Професионално направление “Администрация и управление” – специалност “Бизнес администрация”
Обучение в магистърска степен след академичен и професионален бакалавър: 
1. Професионално направление "Икономика"
1 Счетоводство и контрол 2 Публични финанси 3 Маркетинг 4 Управление на човешките ресурси
2. Професионално направление “Администрация и управление”
1 Бизнес администрация 2 Публична администрация 3 Публична администрация със специализация
 “Здравен мениджмънт”


Допълнителни дейности:
ОБРАЗОВАНИЕ, Каталог