Каталог

Осигурителна каса СТОПАНИН
адрес: бул. "България" 142-А-3, Хасково
телефон: 038/661747; 0878 445508
е-поща: stopanin1@escom.bg;
Допълнителна информация:
Кредитиране на земеделци - 0878 445509 

Осигуряване на земеделски производители и фирми

Допълнителни дейности:
СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Каталог