Каталог » СТРОИТЕЛСТВО » строителен надзор

ИНВЕСТ КОНСУЛТ
Проектиране, оценки, строителен надзор
бизнес профил | телефон | е-поща

СТРОЙКОНСУЛТ ООД

Оценки за съотвествие на инвестиционни проекти. Строителен надзор. Експертни оценки на недвижими имоти и машини и съпръжения

Организиране, ръководство и контрол на ...
бизнес профил | телефон | е-поща